คณะครูได้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ คณะครูได้ร่วมพิธีเช้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอหันค
คุณครู และนักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และนำต้นเทียนไปถวายวัดวันเข้าพรรษา
ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการเวียนเทียน เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไป
กองลูกเสือโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้่ทำพิธีทบทวนคำสัตย์ปฎิญาณ และสวนสนาม
  กองลูกเสือโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ทำพิธีทบทวนถวายคำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม เมื่อทำพิธีเสร็จแล้ว ได้บำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาโรงเรียน และดูแลต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดงาน เพื่อน้อมรำลึก พระสุนทรโวหาร   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นปีนี้ใช้ชื่องานว่า "วิพิธทัศนา บูชาครูกลอนสุนทรภู่ "เพื่อรำลึกถึง ครู กวี ศรีสยาม ในงานมีการแสดงของนักเรียน การขายของกินไทย ๆ มี ถนนคนเดิน การซื้อ-ขายสินค้า ด้วยเงินพรตด้วง มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดการแต่งกายตามตัวละครในนิทานโบราณคดี
โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวิทยะฐานะครู
   โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ประเมิน ว.21 ของคุณครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม ตรวจสอบและให้คำแนะนำอย่างเป็นกัลยาณมิตร
โรงเรียนหันคาพิทยาคมไดเป็นตัวแทนภาค 5 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้เป็นตัวแทนภาค 5 ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2562 ไปประกวดระดับประเทศต่อไป
โรงเรียนหันคาพิทยาคมเข้ารับโล่ห์เกียรติคุณในฐานะโรงเรียนภาคีเครือข่าย โครงการซัมซุงฯ โรงเรียนหันคาพิทยาคม เข้ารับโล่เกียรติคุณ ในฐานะโรงเรียนภาคีที่เข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ผู้พัฒนาต้นแบบ "ห้องเรียนแห่งอนาคต" จากรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้่รับการติดตาม ตรวจสอบ OBEC QA
  โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับการตรวจสอบ ติดตามจากคณะดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมหาชาติ

คุณครูโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ส่งนวัตกรรม สื่อการสอน เข้าประกวดขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนหันคาพิทยาคมที่ได้รับรางวัลสื่อระดับดีเยี่ยม และสื่อระดับดีมาก จากการประกวดสื่อกรสอนประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนหันคาพิทยาคม
กิจกรรมการปลูกป่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บึงกระจับใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอหันคา เข้าร่วมการปลูกป่า ณ บังกระจับใหญ่ วันที่ 20 มิถุนายน 2562
กิจกรรมการไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในโรงเรียน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ห่อข้าวด้วยปิ่นโต และปลูกต้นไม้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ร่วมบริจาคโลหิตคณะครูได้ร่วมพิธีเช้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ
คณะติดตามการประเมินรางวัลพระราชทานบรรณสสมโภช
  โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับการประเมิน ติดตามจากคณะกรรมการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562
คณะครูได้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ คณะครูได้ร่วมพิธีเช้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอหันคา
กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มินิคอนเสิร์ตเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ในงานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท #TOBENUMBERONEIDOL9
โรงเรียนหันคาพิทยาคม มีพิธียกเสาเอก เพื่อสร้างอาคารเรียน อาคาร 318ล ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 พิธียกเสาเอก อาคาร 318 ล โดยมีท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล(หลวงปู่ฤาษีตาไฟ)  วัดเทพหิรัณย์ มาเป็นประธานในพิธี
ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม และอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562
วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
   คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่ และเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2562
คณะครูโรงเรียนหันคาพิทยาคมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดเทพหิรัณย์
ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม และอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้มีการประชุมครูทุกสิ้นเดือน และมีกาารอบรมเกี่ยวกับระบบดูแลนักเรียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 - 5 - 6 ปีการศึกษา 2562
   โรงเรียนหันคาพิทยาคมประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งคะแนน นักเรียน และเพื่อพบปะระหว่างครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
อบรม DMC ครูที่ปรึกษานักเรียน เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คุณครูอบรม เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อรายงาน
นักศึกษาจามมหาวิทยาลัยราชภัฎเจันทรเกษม ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
   โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมไหว้พระ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา        คุณครูและนักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ร่วมกันทำกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าศึกษาต่อ เพื่อชี้แจงข้อมูล กฏระเบียบให้กับนักเรียนใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คณะครูได้ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี
   คณะครูได้ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562
งานจิตอาสา พัฒนา วัด ณ วัดท่ากฤษณา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท        คุณครูโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ทำหน้าที่ออกแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ

นำเสนอผลงาน นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย GLOBE นักเรียนหันคาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้รับคัดเลือกจาก สสวท. ให้นำเสนองานในการประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2019 วันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขุมวิท11 กรุงเทพ

คณะครูโรงเรียนหันคาพิทยาคมเข้าร่วมรับการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์  คณะครูโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วันที่ 23 เมษายน 2562
โรงเรียนหันคาพิทยาคม รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562    โรงเรียนหันคาพิทยาคม รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 ทั้งในเขต และนอกเขตพื้นที่
งานแนะแนวได้ออกแนะแนวการรับนักเรียน 2562         คุณครูโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ทำหน้าที่ออกแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ และ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในการอยู่ค่ายและการอยู่ร่วมกัน ความอดทน ความสามัคคี
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ได้เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ สถานศึกษาพอเพียง
   โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ร่วมจัดนิทรรศการ สถานศึกษาพิเพียง ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562

กิจกรรมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562 ครั่งที่ 63 ปี 2562         คุณครูโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้เข้าร่วมงานวันครูช่วงเช้า ณ โรงเรียนอนุบาลหันคา และร่วมแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ได้รับโล่ รางวัล IQA AWARD
   โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับรางวัล ระดับยอดเยี่ยม จาก สพฐ. และได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอสถานศึกษาต้นแบบที่ มีระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ในงาน "การสัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2561" ภาคกลางและภาคตะวันออก 25-26 ธันวาคม 2561 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2561        โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ในช่วงเช้ามีการแสดง ของนักเรียนและ คุณครูชาวต่างชาติ และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ภายใน เพื่อให้นักเรียน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้เชิญท่านนายอำเภอหันคามาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมกับการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละคณะสี
กิจกรรมงานวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอหันคา
   คณะครู ได้เข้าร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในช่วงเช้า และทำพิธีถวายพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68        พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยท่านผู้อำนวยการเป็นผู้มอบ
งานประกวดพระ เครื่องพระบูชา โรงเรียนหันคาพิทยาคม
   โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดงานการประกวดพระเครื่องพระบูชา ในวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนหันคาพิทยาคม