งานแนะแนวได้ออกแนะแนวการรับนักเรียน 2562         คุณครูโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้ทำหน้าที่ออกแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ.......ดูภาพ
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ และ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในการอยู่ค่ายและการอยู่ร่วมกัน ความอดทน ความสามัคคี .......ดูภาพ
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ได้เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ สถานศึกษาพอเพียง
   โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ร่วมจัดนิทรรศการ สถานศึกษาพิเพียง ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 .......ดูภาพ

กิจกรรมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562 ครั่งที่ 63 ปี 2562         คุณครูโรงเรียนหันคาพิทยาคมได้เข้าร่วมงานวันครูช่วงเช้า ณ โรงเรียนอนุบาลหันคา และร่วมแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม .......ดูภาพ

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ได้รับโล่ รางวัล IQA AWARD
   โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับรางวัล ระดับยอดเยี่ยม จาก สพฐ. และได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอสถานศึกษาต้นแบบที่ มีระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ในงาน "การสัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2561" ภาคกลางและภาคตะวันออก 25-26 ธันวาคม 2561 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2561        โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ในช่วงเช้ามีการแสดง ของนักเรียนและ คุณครูชาวต่างชาติ และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ .......ดูภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ภายใน เพื่อให้นักเรียน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้เชิญท่านนายอำเภอหันคามาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมกับการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละคณะสี .......ดูภาพ
กิจกรรมงานวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอหันคา
   คณะครู ได้เข้าร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในช่วงเช้า และทำพิธีถวายพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี
.......ดูภา
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68        พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยท่านผู้อำนวยการเป็นผู้มอบ .......ดูภาพ
งานประกวดพระ เครื่องพระบูชา โรงเรียนหันคาพิทยาคม
   โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้จัดงานการประกวดพระเครื่องพระบูชา ในวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนหันคาพิทยาคม .......ดูภาพ