ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
      นโยบายการบริหารงาน
      ข้อมูลนักเรียน 2557
      รายงานการปฏิบัติงาน

      คณะผู้บริหาร

      กลุ่มสาระภาษาไทย
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา
      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระดนตรีศิลปะ
      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
      กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
      กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
      กิจกรรมศึกษาดูงาน
      กิจกรรมชุนุม
      กิจกรรมแนะแนว
 
 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สสวท.) ปีการศึกษา 2561คลิ๊กดูรายชื่อ
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สสวท.)(สำรอง) ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กดูรายชื่อ
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สสวท.) ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กดูรายชื่อ
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ(สำรอง) วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สสวท.) ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กดูรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EIS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊กดูรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊กดูรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊กดูรายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบรอบโค้วต้าห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิมรอบโควต้า 50%) คลิ๊กดูรายชื่อ
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EIS
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทวิศึกษา
 

 

 


โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร 056-451184
Email : hunkhapit@gmail.com    http://www.hunkhapit.ac.th