Get Adobe Flash player

บทเรียนที่ 3

1. ความหมายและความเป็นมาของจิตรกรรมไทย

2. ลักษณะเด่นของจิตรกรรมไทย

3. การเขียนภาพลายไทยเบื้องต้น

 

ลักษณะเด่นของจิตรกรรมไทย

จิตกรรมไทยมีเอกลักษณ์และลักษณะเด่น ๆ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นภาพเขียนแบบ 2 มิติ
  เป็นลักษณะภาพที่คำนึงถึงเส้นและสีเป็นสำคัญ ไม่แสดงแสงเงาและระยะใกล้ไกลของสี เป็นภาพสีแบบ ๆ ตัดเส้นตลอดทั้งภาพ แสดงให้เห็นถึงความชำนาญในลีลาอ่อนช้อยของเส้น

 2. แสดงความรู้สึกของภาพด้วยเส้นและท่าทาง
  จิตรกรรมไทยเป็นภาพที่ระบายด้วยสีแบน ๆ และตัดเส้นจึงไม่อาจแสดงความรู้สึกของตัวละครด้วยสีหน้าและแววตาได้ จึงใช้กิริยาท่าทางแสดงความรู้สึกดีใจ เสียใจ โกรธ กลัว เช่นเดียวกับการแสดงโขน

   
 3. แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยสี
  แสดงความแตกต่างได้ชัดเจนที่สุด คือ สีกายของตัวละคร เช่น พระรามสีเขียว พระลักษณ์สีเหลือง หนุมานสีขาว เป็นต้น

 4. แสดงจุดสนใจโดยไม่คำนึงถึงสัดส่วน
  งานจิตรกรรมไทยมักนิยมแสดงจุดสนใจหรือจุดเด่นของตัวละครที่สำคัญให้มีขนาดใหญ่ และเด่นชัด ตัวพระจะมีความงามและขนาดที่ใหญ่โตกว่าส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นภาพที่แสดงออกถึงความเหนือจริงตามอุดมคติ แต่มีความสัมพันธ์กลมกลืนกัน

05(1)

05(2) 

05_4_resize

05_1_resize

 

ส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัตนโกสินทร์ เรื่องรามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.

 

          5.  เป็นภาพเล่าเรื่อง
               เป็นภาพที่แสดงเรื่องราวตามท้องเรื่อง เช่น ชาดกหรือวรรณคดีต่อเนื่องกันไปตามลำดับเหตุการณ์

 

06_2_resize

06_1_resize

ภาพจิตรกรรมฝาผนังนิทานชาดก

 

          6. เป็นภาพที่มีทัศนียภาพตานกมอง
             เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกว่า เหมือนมองจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหรือที่เรียกว่า "แบบตานกมอง" (Bird's eyes view) ผู้ดูจะมองเห็นบ้านเมือง ความเป็นอยู่ของผู้คนได้อย่างทั่วถึงโดยไม่บังหรือทับซ้อนกัน

 

 07_2_resize

 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดทองธรรมชาติ กทม.


07_1_resize

งานจิตรกรรมไทยที่แสดงทัศนียภาพแบบตานกมอง(จากภาพ) เป็นภาพจิตกรรมฝาผนัง วัดสระแก้ว กทม.


ปฏิทิน
เมษายน 2014
จอพพศเอ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
ภาพฝีพระหัตถ์
ภาพสีน้ำมัน
ภาพวาดสีน้ำ